Länkar till Kunskap, Hopp och Inspiration.

Hej, Janne här! Sidan "Hjälp o Support" har inte uppdateras på ett bra tag, och därför fungerar inte vissa av länkarna, eller så leder de till andra platser än de tänkta. Jag ska uppdatera sidan vid tillfälle. Ha det fint! 161119.

Brukarföreningar är skapade av och för personer som emellanåt lider av psykisk ohälsa. Här hittar du föreningar som finns både på nätet och som har lokalföreningar i olika städer. 

Jag har hämtat informationen från broschyren:

"På din sida. Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funtionsnedsättning." Vidare står det på framsidan: "Information och kontaktuppgifter för patienter, närstående och medarbetare."

Broshyren är utgiven av psykiatrin i Region Skåne. Alltså, så är de lokaföreningar som nämns i broshyren lokaliserade i olika orter i Skåne. Men jag tänker att de även borde ha lokalföreningar i övriga delar av Sverige, och att man förhoppningsvis kan hitta dem inne på de skånska föreningarnas hemsidor. 

De jag nämner här är endast ett urval av alla de brukarföreningar som nämns i broshyren. 

1. Riksförbundet Attention.

En intresseorganisation för personer med neuropykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), anhöriga, ykesverksamma och andra intresserade. I Skåne finns sex av Riksförbundet Attentions lokalföreningar.

Som jag förstår det så är deras hemsida under konstruktion. Tills den är klar kan du få kontakt med föreningen på:

info@attentionmalmo.se, 0729 30 57 82.

 

2. Autism-och Aspergerföreningen Skåne.

 "Föreningen i Skåne arbetar för bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Våra medlemmar har egen funktionsnedsättning, är närstående och/eller professionella."

www.autism.se/skane eller info@autismskane.se, 0738 33 03 00 vardagar kl 10-13.

 

3. Riksförbundet Balans.

"Vi vänder oss till personer som har upplevt depression, omväxlande perioder av depression och mani, har drabbats av "utbrändhet" eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression)."

www.foreningenbalans.se

 

4. Föräldrarföreningen mot Narkotika.

"FMN i Malmö är en anhörigförening som stödjer och hjälper anhöriga till missbrukare genom bland annat enskilda samtal."

www.malmo.fmn.se

 

5. Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa (RUS).

"RUS är en organisation för ungdomar med erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi ordnar sociala aktiviteter för personer upp till 30 år samt erbjuder en plattform för medlemmar som vill engagera sig intressepolitiskt och vara med att påverka situationen för unga med psykisk ohälsa i Skåne."

www.rus-riks.se eller rus.skane@hotmail.com.

 

6. Frisk & Fri, Riksföreningen mot ätstörningar. Det står bland annat detta om föreningen:

"De allra flesta av våra volontärer har antingen själva varit sjuka i ätstörningar eller varit anhörig till någon som varit sjuk."

www.friskfri.se

 

7. Schizofreniföreningarna i Skåne.

"Föreningarna i Skåne organiserar personer som drabbats av schizofreni och liknande psykoser, deras anhöriga och personer med engagemang för dessa gruppers situation i samhället."

www.schizofreniforeningarna.se eller harald.wilh@gmail.com, 046 14 62 42 eller 0708 14 62 42.

 

8. Svenska OCD-förbundet Anake.

"Vi stödjer personer med OCD/tvångssyndrom och deras anhöriga. OCD innebär att man har ofrivilliga tankar och handlingar som kan vara ett enormt lidande."

www.ocdforbundet.se eller skane-blekinge@ocdförbundet.se, Skåne 044-430 11.

 

9. Svenska Ångestsyndrom-sällskapet Skåne.

"Vi är en intresseförening för de som lider av social fobi, panikångest och generell ångestsyndrom (GAD)." 

www.angest.se eller malmo@angest.se.

 

Sedan vill jag nämna Charlie Erikssons projekt Aldrigensam:

"Aldrigensam är ett informationsprojekt som sprider kunskap och bryter tystnadenkring det tabubelagda ämnet psykisk ohälsa bland unga vuxna.

Projektet startades för att bidra till en mer öppen dialog kring det tabubelagda ämnet psykisk ohälsa.
Alla drabbas, men ingen vågar prata om det. Ingen ska behöva leva med psykisk ohälsa i hemlighet,
nu bryter vi isen och bidrar till att fler vågar söka hjälp för sin psykiska ohälsa.

Den ökade trenden att ungdomar väljer att begå självmord istället
för att söka hjälp hos psykiatrin måste brytas.

Ambassadörer för projektet är underhållningsduon Filip Hammar & Fredrik Wikingsson, komikern Annika Andersson, f.d. simmerskan Emma Igelström, f.d. höjdhopparen Linus Thörnblad och Kristoffer Triumf som grundat podcasten Värvet.

I väntan på hjälp vill vi att du ska veta att du är aldrig ensam!"

www.aldrigensam.com eller info@aldrigensam.com.

 

********************************************************************************************************************************

Om du lider av psykisk ohälsa eller är anhörig till någon med psykisk ohälsa så tveka inte att skaffa hjälp. Det finns hjälp och det är så onödigt att lida i hemlighet och i ensamhet.

Ha det fint och ta hand om dig själv och andra. LerHjärta