Simon Kyaga om psykisk ohälsa och kreativa yrken.

4. okt, 2014
Forskning kring sambandet mellan psykisk sjukdom och kreativa yrken.

Lyssna på överläkare Simon Kyagas sommarprat i P1 2014. Han beskriver sin senaste forskning kring sambandet mellan psykisk sjukdom och kreativa yrken. Det är inte endast oerhört intressant och lärorikt att lyssna på Kyagas forskning och dess resultat, utan han spelar även bra musik i programmet :)

Jag vill göra ett par förtydligande angående resultatet av Kyagas studie om sambandet mellan kreativitet och bipolär sjukdom. För det första så verkar det främst vara friska släktingar till personer med en bipolär sjukdom som i genomsnitt blir mer kreativa än befolkningen i övrigt. För det andra så tyder nyssnämnda att det inte är bipolär sjukdom per se som gör personer med sjukdomen, eller friska släktingar till personer med sjukdomen, mer kreativa än övrig befolkning. Möjligtvis är det ett specifikt temperament eller specifika personlighetsdrag som ärvs i familjer och släkter med bipolär sjukdom, och som är själva orsaken till förhöjd kreativ förmåga, snarare än sjukdomen i sig?

Ett möjligt personlighetsdrag som ärvs i släkter med en historia av bipolär sjukdom, är "öppenhet för upplevelser", som är det personlighetsdrag som har en starkast koppling till kreativ förmåga av dragen i "Big Five"-modellen, eller "femfaktor-modellen." Den modellen är i dagsläget den mest använda inom personlighetspsykologi för att mäta och förklara likheter och skillnader i personlighet människor emellan.

Det skulle även kunna förklara varför en allvarlig psykisk sjukdom som bipolär sjukdom finns kvar i den mänskliga genpoolen och på en relativt konstant nivå. Det finns alltså en evolutionär fördel med att bipolär sjukdom finns i genpoolen (kreativitet, ledarskapsförmåga, etc.), och att det då eventuellt med sjukdomen följer med ett specifikt temperament eller specifika personlighetsdrag som gynnar t ex kreativitet.

Och vad anser Simon Kyaga vara en av vår tids största orättvisor gällande psykisk ohälsa? Lyssna så får du veta svaret på frågan.

Under rubriken "Simon Kyaga´s study", och som du hittar i den engelsk-språkliga delen, kan du läsa och reflektera över hela eller delar av Kyagas studie.

Yes, the radio show is in swedish, but do not despair! If you follow the link to the radio show and scroll down, you are going to find a link to another study by Simon Kyaga and his colleagues: "Bipolar disorder and leadership - a total population study."

In the English section you can find och read the study "Creativity and Psychopatology" by Simon Kyaga under the headline "Simon Kyaga´s study."

Enjoy :)