National and International support groups.

Here you can find different support groups for us having bipolar disorder, for our family and friends and for people who are interested in knowing more about BP. They are also good resources for clinicans as psychiatrists and psychologists. These sites are only a small sample of all the existing help -and support groups out there. Check them out!

Sverige.

1. Bipolarna hittar du bland annat forum, chatt, bloggar och en kunskapsbank. Såhär säger grundaren Bosse om ett av syftena med hemsidan:

"Min förhoppning är att vi kan fokusera på det positiva i livet, men självklart ställa upp mangrant för de av oss som brakar ihop."

http://www.bipolarna.se/

 

2. Riksförbundet Balans riktar sig till "alla med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom, egen och som närstående." Vice ordförande är Arvid Lagercrantz som har varit politisk reporter, radiochef och författare. Han har själv bipolär sjukdom. På sidan hittar du bra och nyttiga länkar till t ex juridisk hjälp och olika hjälpjourer. Detta säger föreningen om sina mål:

"Vi vill
Nå personer med depression och/eller bipolärt syndrom och erbjuda stöd inom föreningens ram, inbjuda till samvaro inom föreningen.
Informera personal vid psykiatriska kliniker och öppenvårdsmottagningar bl.a. genom synpunkter och önskemål när det gäller vården.
Informera närstående om möjligheten att delta i föreningens arbete, och få stöd av föreningens övriga medlemmar. Föreningen arbetar också för att närstående i högre grad ska ses som resurser i vårdprocessen.
Verka för ökad kunskap i samhället om depression och bipolära diagnoser, för att därmed minska oförståelse, rädsla och avståndstagande."

http://balansriks.se/

 

3. "SPES ( som på latin betyder HOPP ) är ett riksförbund för anhöriga och närstående till någon som har tagit sitt liv."

http://spes.se/

 

4. "RSMH vill att människor som mår psykiskt dåligt:
• ska bemötas med förståelse och respekt
• ska få professionell hjälp i ett tidigt skede och under tillräckligt lång tid
• ska betraktas som experter på sina egna upplevelser, och ges inflytande över vård och behandling
• ska erbjudas ett brett utbud av olika former av åtgärder, stöd och psykoterapi, eventuellt i kombination med medicinering"

http://www.rsmh.se

 

Under rubriken "Hjälp o Support" hittar du fler svenska brukarföreningar och deras lokala föreningar. Du finner inte endast föreningar för oss som har BP, utan även för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ångestproblematik, tvångstankar -och handlingar m.m. Jag rekommenderar starkt att du tar en titt på den sidan och de resurser till  Kunskap, Hopp och Inspiration ( KHI ) som du finner där. 

 

International resources for people having bipolar disorder or other mental health issues.

1. DBSA is created and led by people living with bipolar disorder or mood disorders. In my mind the best site for everyone living with bipolar disorder, for their family members and friends and also for people working in the mental health care sector. 

http://www.dbsalliance.org

 

2. This is also a great site for people having bipolar disorder and other mental health issues that is common among us with bipolar disorder like ADHD and alcohol abuse. 

http://www.webmd.com/bipolar-disorder/

There are of course other great resources and support groups for us having BP and our family and friends both on the internet and out in the real world. The ones I have mentioned above are sites that I  have used or are the most familiar with, so I feel safe  to recommend them to other people.

I hope you are going to find them useful. Ler

All the best to you and take care!