Trots det lidande, kaos och mörker som en bipolär sjukdom emellanåt kan innebära för en, så finns det saker man kan lära sig, och göra, för att ta kontroll över sjukdomen, och ta makten över sitt liv.

Kunskap, Hopp och Inspiration.

Janne Tikkanen, sommaren 2016.

Ändrad 20161119. 

 Hej och välkommen! Ler

Jag heter Janne Tikkanen och är personen som äger domännamnet, och som står för innehållet. De tre huvudsyftena med denna hemsida beskrivs längre ner i denna introduktion.

Det är viktigt för mig att besökaren har i åtanke att hemsidans innehåll är en representation av mina kunskaper, erfarenheter och uppfattningar om bipolär sjukdom, och allt relaterat till diagnosen. Hemsidans innehåll ska alltså inte anses som representativt för alla personer med en bipolär sjukdom och deras närstående.

Det är heller inte säkert att personer som arbetar inom psykiatrin, och som är mer eller mindre specialiserade på bipolär sjukdom, håller med om eller ställer sig bakom en del av den information, de fakta och påståenden som jag själv eller andra (t ex föreläsningar från youtube) framför på olika ställen på denna hemsida.

Nu när jag fått det sagt, så går vi vidare med vad denna hemsida har för syfte.

 

Jag startade hemsidan i september 2014, efter att ha beslutat mig för att vara öppen med att ha en bipolär sjukdom (tidigare "manodepressiv" sjukdom).

Förvisso har jag aldrig försökt dölja det faktum att jag för över ett årtionde sedan insjuknande i bipolär typ 1 sjukdom. Det har heller aldrig varit det första jag berättar för någon ny bekantskap.

Även om jag är väl medveten om att stigma kring och fördomar om psykisk ohälsa och sjukdom fortfarande finns i vårt samhälle, så känner jag idag en inre trygghet och styrka att inte bry mig om vad andra människor tycker och tänker om att jag har en psykisk sjukdom.

Den inre tryggheten och styrkan hade jag inte när jag fick min diagnos. Jag upplevde inte, eller kan inte komma ihåg, att omgivningen stigmatiserade mig. Istället var det jag som stigmatiserade mig själv - så kallad "självstigmatisering." Min självbild förändrades från att ha varit relativt god och positiv till att bli nästan helt mörk och negativ.

Jag tyckte att jag var "svag", "värdelös" och "dysfunktionell." Jag var övertygad om att mitt liv var kört. Jag var övertygad om att min framtid var ödesbestämd att vara sjuk mesta av tiden och frisk i korta perioder.

Under en synnerligen svår och utdragen depressiv episod, så fick jag allvarliga självmordstankar. Detta för att jag var övertygad om att jag skulle lida intensivt resten av mitt liv. Jag kände inte något hopp om ett bättre mående, och jag såg ingen lösning på min mörka livssituation. 

Jag kan inte i ord beskriva hur dåligt jag mådde under den depressiva episoden. Jag kan inte heller beskriva hur det är att förlora hoppet om att någonsin må bra igen. I mitt svåra lidande och i mitt uppgivna tillstånd, så kändes det som att den enda utvägen var att ta mitt liv.

Jag gjorde aldrig något försök till att ta mitt liv. Jag har aldrig gjort det tidigare och kommer aldrig att göra det. Jag vet idag att jag inte har det i mig; det finns en spärr mot att ta mitt liv. 

 Idag är jag oerhört glad och tacksam över att vara i livet. Idag lever jag ett gott, produktivt och meningsfullt liv.

Och jag är övertygad om att kan jag - och många andra med bipolär sjukdom - leva ett fullvärdigt liv, så kan du.

Jag antar att detta är det viktigaste och mest centrala syftet och budskapet med denna hemsida: Att alla med en bipolär sjukdom kan leva ett glädjefyllt, produktivt (om man önskar det) och meningsfullt liv. Detta gäller även andra former av psykisk ohälsa och typer av psykiska sjukdomar.

Men det finns tillräckliga och nödvändiga faktorer för att kunna uppnå målet med att leva ett fullvärdigt liv med en bipolär sjukdom: Teoretisk kunskap om allt relaterat till sin specifika bipolära sjukdom, och praktiska strategier för att hålla sig frisk.

"Frisk" behöver inte nödvändigtvis betyda att man är helt symptomfri, och vad som skapar glädje och meningsfullhet i ens liv är högst individuellt (mer om den unika och djupt personliga återhämtningsprocessen i texterna med rubriken "Återhämtning").

Så, teoretisk kunskap och praktiska strategier för att kontrollera sin bipolära sjukdom, är ett annat syfte med denna hemsida.

Kom dock ihåg: De praktiska strategier och råd du kan läsa om i de olika texterna är först och främst baserade på mina egna erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom. Det är inte alls säkert att strategierna fungerar för dig och passar din personlighet, livvstil och din specifika bipolära diagnos.

Personer med en bipolär sjukdom är först och främst unika individer, och därför bör svaren på "vad" och "hur" göra för att hålla sig frisk vara anpassande för varje enskild individ. Dessutom kan symptomen på en bipolär sjukdom uttrycka sig och upplevas olika mellan olika personer. Detta betyder en hel del "trial n`error" på vägen till att hitta sina egna strategier för att kunna leva ett gott och meningsfullt liv, med en bipolär sjukdom.

Kom även ihåg: Jag är ingen läkare, psykolog eller terapeut. Jag är expert på mina egna erfarenheter av att leva med en bipolär sjukdom och på mina egna svar på "vad" och "hur." Detta betyder bland annat att jag inte har kompetensen att svara på frågor som "tror du jag har en bipolär sjukdom?" eller frågor om olika mediciner för bipolär sjukdom.

Alltså, se på hemsidans innehåll som generella riktlinjer eller som inspiration för att komma igång med att utforska och upptäcka dina egna svar på "vad" och "hur." Och att innehållet inte är skrivet av en auktoritet på bipolär sjukdom, utan av en expert på sina egna erfarenheter av att leva med en bipolär sjukdom. Det ena är varken bättre eller sämre än det andra, men det betyder att innehållet på hemsidan inte kan ersätta en läkares, psykologs eller en sjukssköterskas teoretiska och tekniska kunskaper om bipolär sjukdom (specialutbildade professioner).

 

De tre huvudsyftena med hemsidan är:

1. Teoretisk och praktisk Kunskap för att ta kontroll över sin bipolära sjukdom, och makten över sitt liv och sin framtid.

2. Hopp om att det är fullt möjligt att leva ett gott, produktivt och meningsfullt liv med en bipolär sjukdom.

3. Inspiration att börja utforska och upptäcka sina egna svar på "vad" och "hur" göra för att ta kontroll över sin sjukdom, och komma vidare med att uppnå sin potential som en unik individ.

Dessutom har jag två personliga förhoppningar med hemsidan. För det första, att den kan göra ett litet bidrag till att minska fördomar om och stigma kring psykisk ohälsa och sjukdom.

För det andra, att någon besökare på hemsidan ska känna sig mindre ensam om att ha och leva med en bipolär sjukdom. Själv hade jag ett gott stöd från familj och vänner när jag först insjuknande och fick diagnosen, men trots mycket kärlek omkring mig, så kände jag mig ensam, så oerhört ensam.

 

"Var börjar jag på hemsidan?"

 Vilken text eller vilket innehåll ska man som ny besökare börja med? I den svenska sektionen så rekommenderar jag besökare med inga, eller små, kunskaper om bipolär sjukdom, att börja med texterna/rubrikerna som är numrerade från 1 till 6. Börja med "1. Vad är Bipolär sj?", sedan "2. Tecken på mani", och så vidare till text nummer 6.

Texterna 1-6 är för den som vill få mer kunskap och information om vad bipolär sjukdom är (t ex skillnaden mellan mani och hypomani), vad är tidiga tecken och symptom på en mani/hypomani och depression, och tips på "vad" och "hur" göra för att kontrollera svängningar i humör och energi.

Några av texterna 1-6 är formella och baserade på olika vetenskapliga källor, andra är mer personliga och baserade på mina egna, och andras, erfarenheter av att leva med en bipolär sjukdom. Någon text är en blandning.

Följande är mycket viktig för mig att besökaren har i åtanke, och därför upprepar jag nu vad jag skriver i början på denna introduktion:

Oavsett vilken text eller vilket material på hemsidan (både det svenska och engelska) som besökaren tar del av, så uppmuntrar jag till kritiskt tänkande, och att besökaren har i åtanke att hela hemsidans innehåll är en representation av en persons uppfattning och tolkning av bipolär sjukdom, och hur det kan vara att leva med den. Nämligen, undertecknads uppfattning och tolkning. 

Slut på påminnelsen :)

 

Personligen vill jag rekommendera och tipsa om länken till radioprogrammet "Sommar" i P1, där överläkaren och forskaren, Simon Kyaga, berättar om sin internationellt uppmärksammande studie om korrelationen mellan bipolär sjukdom och kreativitet. Programmet hittar du under rubriken "Bipolär = Kreativ?" Om man vill läsa Kyagas studie i sin helhet, så finns den i den engelskspråkiga delen under rubriken "Simon Kyaga´s study" (en svensk sammanfattning av studien börjar på sidan 100).

I den engelskspråkiga delen vill jag även tipsa om föreläsningen med professor David Miklowitz. Den hittar du under rubriken "Control your bipolar." I föreläsningen går Miklowitz igenom åtta egenvårdsåtgärder för att kontrollera sin bipolära sjukdom och hålla sig frisk.

Dessa åtta åtgärder har han tagit från sin bok The Bipolar Survival Guide, som jag starkt rekommenderar alla med en bipolär sjukdom att skaffa sig och lära sig innehållet utan och innan. Den är även mycket användbar för närstående till någon med sjukdomen, samt till vårdpersonal som på olika sätt möter personer med en bipolär sjukdom. Underlaget till texten "6. Stoppa en mani" har jag hämtat från ovanämnda bok.

För att komma i kontakt med människor som har en liknande psykisk ohälsa eller sjukdom som du själv har (inte endast bipolär sjukdom), kan jag tipsa om att klicka på rubriken "Hjälp och Support." Där finns en lista med föreningar för både de som har en psykisk ohälsa/sjukdom och deras närstående. 

I den engelskspråkiga delen kan du hitta bra resurser till kunskap och stöd under rubriken "DiScOveR."

I övrigt rekommenderar jag besökare att titta runt på hemsidan och utforska materialet i både den svenska och engelska sektionen.

 

Du är också varmt välkommen att besöka och bli medlem i min gruppsida på Facebook; "We are Duality. Living with bipolar disorder."  Facebook-sidan har samma syften som hemsidan - Kunskap, Hopp och Inspiration, men på fb-sidan är fokus mer på att öka kunskapen om psykisk ohälsa/sjukdom rent generellt.

Detta för att gruppmedlemmarna är personer med eller utan någon psykisk ohälsa/sjukdom, eller med en annan psykisk ohälsa/sjukdom än bipolär sjukdom. På fb-sidan presenterar jag och delar jag en hel del forskning (ofta i ett populärvetenskapligt format) om vad som är bra för den psykiska hälsan, hur hantera stress, osv, och som gäller för människor med eller utan en psykisk ohälsa/sjukdom.

Gruppsidan har jag valt att göra offentlig istället för privat, för vara att trogen ett av mina mål att bidra till att minska fördomar om och stigma kring psykisk ohälsa och sjukdom.

 

Slutligen,

min förhoppning är att något på hemsidan - och gruppsidan på Facebook -  kan vara till hjälp för någon, och att hemsidan kan ge inge hopp om att det finns saker att lära sig, och göra, för att ta kontroll över sin bipolära sjukdom, och makten över sitt liv och sin framtid.

Du behöver inte tro mig, men jag säger det av egen erfarenhet av svårt lidande och övertygelse av att mitt "liv är kört:"

Du kommer att klara dig. Allting ordnar sig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha det fint och ta hand om dig!

Janne Tikkanen